Phần mềm, ứng dụng luyện nghe tiếng anh qua video tốt nhất cho iPhone, iPad?

Hi mọi người, mình đang cần tìm phần mềm học tiếng anh có hiệu quả, chủ yếu luyện nghe, nói tiếng anh qua video càng tốt. Mọi người ai biết giới thiệu mình với.

Bạn tham khảo các phần mềm học tiếng anh qua video cho iPhone, iPad bên dưới

ListeningDrill

– Luyện nghe tốt với các video có subtitle

–  Có thể play video/audio ở chế độ background

– Điều chỉnh được tốc độ 

– Cho phép cài đặt size chữ, màu chữ

– Cho phép cài đặt quản lý từ vựng

– Có thể hiện/ẩn subtitle

Link: https://itunes.apple.com/us/app/listeningdrill-english-listening/id545518754?mt=8

screen568x568 (1) screen568x568

 

 

Listen Pal

– Luyện nghe tốt với các video có subtitle

– Tự động chia video thành các phần nhỏ hỗ trợ việc nghe dễ dàng hơn

– Có thể cài đặt thời gian phát video

– Có thể thêm video mới từ Youtube

– Ẩn/hiện subtitle tùy chỉnh

– Trợ giúp dịch nghĩa từ mới

– Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ

Link: https://itunes.apple.com/app/id1057051351?mt=8

screen322x572 (1) screen322x572

 

 

Listen2Ted & Listen2GTalks

– Luyện nghe qua các video talk show của TED Talks và Google Talk channel 

– Mode tự động ngắt theo từng câu hoặc từng đoạn hỗ trợ giúp bạn chủ động hơn trong việc luyện nghe

– Hỗ trợ dịch từ vựng, mở rộng vốn từ

– Cho phép ẩn/hiện subtitle

Link:

Listen2GTalks: http://bit.ly/listen2gtalks
Listen2Ted: http://bit.ly/listen2ted

screen322x572 (1) screen322x572

 

Xem thêm:

Phần mềm, ứng dụng học từ vựng tiếng anh tốt nhất cho iPhone, iPad?

This entry was posted in . Bookmark the permalink.